Σάββατο 4 Ιουνίου 2016

Ο Ευάγγελος Κρητικός στον Real FM στις 2 Ιουνίου 2016...

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Καταργείται κάθε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας αλλά και των
Λοιπών περιουσιακών στοιχείων των δανειοληπτών.