ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ BLOG


  Την ανάπτυξη Blog μας, καθώς και την ανάρτηση όλου του υλικού είχε αναλάβει ο Γιώργος Τούρλος. 

  Από τον Ιανουάριο του 2014 ανέλαβε την ανανέωση και συντήρηση του ο Ευτύχιος Π. Πρασσάκης  ο οποίος συντηρεί και το προσωπικό Blog του Προέδρου, Ευάγγελου Κρητικού. Eχει επίσης αναλάβει και την εγκατάσταση – συντήρηση όλου του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Εκσυγχρονισμού των Γραφείων μας .

 Ο Ευτύχιος Πρασσάκης είναι πτυχιούχος Σύμβουλος Πληροφορικής Msc in Science - University of Essex, με πολυετή εμπειρία στον τομέα της Πληροφορικής και συνεχή εργασία σε μεγάλο Ελληνικό όμιλο, στο τμήμα της Μηχανογράφησης.