Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

Ο Ευάγγελος Κρητικός στο Ράδιο Tvkosmos 93.8 στις 18/10/2018

  • Πλήρης Αποτυχία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.
  • Απαράδεκτες έως παράνομες πρακτικές την Τραπεζών που με την Αρχή της Διαδικασίας επισπεύδουν προγράμματα πλειστηριασμών.
  • Τρόποι αντιμετώπισης και αντιστροφής της διαδικασίας. Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Ο Ευάγγελος Κρητικός στο Ράδιο Αθήνα 9.84 στις 30/10/2018...

Όλο το σκεπτικό της εξειδικευμένης τεχνοοικονομικής μελέτης βάση της οποίας εκδόθηκε Ιστορική Δικαστική Απόφαση με την μεγαλύτερη Διαγραφή Οφειλών στα Δικαστικά Ιστορικά..