Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Μοναδική και Πρωτοποριακή Δικαστική Απόφαση!!!

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

---------------------------------------------------------------------

ΓΟΥΝΑΡΗ 2                                               ΤΗΛ: 2104274112

1ος ΓΡΑΦΕΙΟ Ν. 6                                       FAX: 2130342712
ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                                  ΚΙΝ: 6984065243
185 31                                                       ekritiko@otenet.gr

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  Εθνική Ομοσπονδία δανειοληπτών ανακοινώνει μία μοναδική και πρωτοποριακή δικαστική απόφαση που πραγματικά αποτελεί επιστημονικό επίτευγμα και έγινε κατορθωτό να εκδοθεί μετά από ομαδική προσπάθεια των επιστημονικών υπηρεσιών της Εθνικής Ομοσπονδίας (νομικοί σύμβουλοι, οικονομικοί σύμβουλοι, ορκωτοί λογιστές, εκτιμητές ακινήτων, κ.λ.π.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο Αθηνών και αφορά συνολική οφειλή ύψους 171.941,39€ (εκατό εβδομήντα μία χιλιάδες , εννιακόσια σαράντα ένα και τριάντα εννιά ευρώ).

Η ανωτέρω οφειλή της δανειολήπτριας σύμφωνα με τη μοναδική αυτή δικαστική απόφαση μηδενίζεται ολοσχερώς. Το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει αυτολεξεί : H ρύθμιση, συνεπώς, των χρεών της αιτούσας θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές επί 3 χρόνια. Ενόψει όμως του ποσού που προαναφέρθηκε για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών διαβίωσης της αιτούσας και λαμβανομένου υπόψη και του συνόλου των οικογενειακών εισοδημάτων της αιτούσας προς κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, εκτιμάται ότι δεν απομένει περίσσευμα από το μηνιαίο εισόδημα, ώστε να οριστεί δόση του άρθρου 8 παρ.2. Ν.3869/2010 και επομένως θα πρέπει να οριστούν μηδενικές καταβολές σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 Ν. 3869/2010”.

H έκδοση της παραπάνω αποφάσεως αποδεικνύει έμπρακτα ότι το δόγμα του επιστημονικού ακτιβισμού που ακολουθεί σαν πολιτικής της η Εθνική Ομοσπονδία Δανειοληπτών επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα και προστατεύει δραστικά τους δανειολήπτες μέσα στις ζοφερές μέρες που διανύονται αλλά και που επέρχονται.

 

Ο πρόεδρος

Κρητικός Σ. Ευάγγελος

Οικονομολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου