Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012


ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ
---------------------------------------------------------------------

ΓΟΥΝΑΡΗ 2                                               ΤΗΛ: 2104274112

1ος ΓΡΑΦΕΙΟ Ν. 6                                       FAX: 2104226253
ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                                  ekritiko@otenet.gr
185 31      

                                                                                      
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ εθνική Ομοσπονδία, από την αρχή ενάρξεως λειτουργίας του Ν. 3869/2010  για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων έχει καταθέσει συνολικά 17.500 αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Πέραν του γεγονότος , που ήδη είναι παραδεκτό από όλους, δηλαδή της αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, από μία στατιστική μελέτη και ανάλυση των παραπάνω περιπτώσεων που αποτελούν ικανό και αντιπροσωπευτικό δείγμα, προκύπτουν τα ακόλουθα ανησυχητικά συμπεράσματα: 

1.   Το 20% των εμπλεκομένων είναι συνταξιούχοι

2.   Το 35% περίπου των εμπλεκομένων είναι άνεργοι και ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες, 30-55 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς θα ενταχθούν στην κατηγορία των μακροχρόνια άνεργων

3.   Το 30% των εμπλεκομένων είναι μισθωτοί και εργάζονται είτε στην ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα . Τα εισοδήματα τους την τελευταία 3ετία , συρρικνώθηκαν από 20%-50% και παράλληλα ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και ανέρχεται σε 40% λαμβάνουν την μισθοδοσία τους , με τουλάχιστον 5μηνη καθυστέρηση.

4.   Το 15% αφορά μικροεπαγγελματίες και ελεύθερους επαγγελματίες εκ των οποίων περίπου το 90% δηλώνει ότι η επιχείρηση του οδηγείται σε λουκέτο.

Το άκρως ανησυχητικό συμπέρασμα , που προκύπτει από την ανθρωπογεωγραφία και την μελέτη των μικροοικονομικών των παραπάνω νοικοκυριών, όπως θα εξελιχθεί την επόμενη 5ετία , είναι πως ακόμα και με την έκδοση της πλέον ευνοϊκής δικαστικής  απόφασης , με βάση τις διαδικασίες του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, προκύπτει ότι το 80% από τους παραπάνω εμπλεκόμενους λόγω της δυσμενούς εξέλιξης που θα προκύψει στα οικονομικά τους δεδομένα, δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, ούτε στα δεδομένα μιας ευνοϊκής δικαστικής απόφασης , όπερ σημαίνει ότι μετά βεβαιότητας οδηγούνται στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, σε απώλεια των περιουσιακών τους στοιχείων και σε οικογενειακή και οικονομική καταστροφή.
Η εθνική ομοσπονδία ,έχει επανειλημμένα τονίσει τα δύο τελευταία χρόνια, ότι ο Ν.3869/2010 έχει ξεπεραστεί από την δυναμική της κρίσης και από τις ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, και αδυνατεί πλέον να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και βιώσιμα το πρόβλημα της υπερχρέωσης των ελλήνων πολιτών.
Κρίνεται απαραίτητη μία νομοθετική πρωτοβουλία που θα αντιμετωπίσει το παραπάνω πρόβλημα με τρόπο ριζοσπαστικό.

                                                                            -Ο-
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
    ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
    6977717893

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου