Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
        ΔΗΜΟΣ ΚΩ
  


ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΠΡΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΩΤΟΚΙΩΝ

Σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00μμ.,το Δημοτικό Συμβούλιο πόλεως Κω, που συνεδρίασε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, αφού άκουσε τις εισηγήσεις του Δημάρχου Κω, των Δημοτικών Συμβούλων, του Προέδρου της Πανδωδεκανησιακής Ένωσης Προστασίας Πολιτών - Καταναλωτών - Δανειοληπτών & διερμηνεύοντας τα αισθήματα απογοήτευσης του Λαού της πόλεως Κω στην εφαρμοζόμενη πολιτική της Κυβέρνησης για τους δανειολήπτες της Χώρας μας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1)            Εκφράζει την συμπαράστασή του στον πολυετή δικαστικό αγώνα της Εθνικής Ομοσπονδίας Προστασίας Πολιτών - Καταναλωτών - Δανειοληπτών και την καταδίκη του στις παρανομίες του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που επανειλημμένα υποχρεώνει τους δανειολήπτες καταναλωτές να αποδέχονται τους παράνομους όρους που επιβάλλει στις συναλλαγές των τραπεζών με το κοινό.
2)            Απαιτεί την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας από τις Τράπεζες που με την ανοχή της Κυβέρνησης κατέστησαν το αρθρ. 39 του Ν. 3259/2004 μια νεκρή νομοθετική ρύθμιση, για την σωτηρία χιλιάδων δανειοληπτών από την παράνομη διαδικασία των πλειστηριασμών και την αρπαγή των περιουσιών τους.
3} Ζητά την άμεση ψήφιση νέας νομοθετικής ρύθμισης και ειδικότερα νέου νόμου που να ρυθμίζει το θέμα των τραπεζικών οφειλών με καθαρότητα και πληρότητα, χωρίς διατάξεις με δυνατότητα παρερμηνειών αποκλείοντας την δυνατότητα των τραπεζών να αυθαιρετούν σε Βάρος των δανειοληπτών καταναλωτών για την οριστική επίλυση του κοινωνικού τεράστιου αυτού κοινωνικού προβλήματος.
Το ψήφισμα αυτό να υποβληθεί στα αρμόδια Υπουργεία και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.
Το παρόν ψήφισμα πήρε αύξοντα αριθμό απόφασης 274
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ
Θεοφιλίδης Ιωάννης                         Φάκκος Μιλτιάδης
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το ψήφισμα αυτό. υπογράφεται ως κατωτέρω.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Πασπαράς Ιωάννης Διψελλάς Σταμάτιος Σβύνου Ειρήνη Φάκκου Μαρία Χατζημιχαήλ Ευάγγελος Βογιατζής Μιχαήλ Μαρκόγλου Σταμάτιος Ουρανός Σωκράτης Χατζηνικολάου Μιχαήλ Κανταρζής Νικόλαος Καλλούδης Δαυίδ Κυρίτσης Γεώργιος Ασλάνης Κωνσταντίνος Πασσανικολάκης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου