Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ το Πρακτικό 11 23/7/1998 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, Στη Κάλυμνο σήμερα 23/7/1998 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 20,30 μ. μ.μ., συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα αττό την με αριθμό: 4576/17-7-98 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους και Παρέδρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108-109 και 164-165 του Π.Δ, 410/96 , καθώς και στον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Διακομιχάλη, ο οποίος προσήλθε και παρίστατο σ'αυτή.
ΘΕΜΑ: 51ο. Εξέταση αιτήματος Πανελληνίου Συλλόγου Δανειοληπτών.
Πριν την έναρξη της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 19 Δημοτικών Συμβούλων και 3 Παρέδρων ήταν παρόντες:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              

ΜΑΓΚΑΛΗΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ               ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ                ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ
ΨΑΡΑΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ                ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΗΛΙΑΚΟΣ                 ΑΝΤΩΝΗΣ               ΜΕΛΟΣ
ΤΑΤΣΗΣ                      ΙΩΑΝΝΗΣ                ΜΕΛΟΣ
ΡΕΙΣΗΣ                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ             ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΚΥΛΛΟΣ            ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ΄       ΜΕΛΟΣ
ΘΑΝΑΤΣΗΣ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΜΕΛΟΣ
ΖΩΙΔΗΣ                       ΠΑΝΤΕΛΗΣ            ΜΕΛΟΣ
ΓΕΡΑΚΙΟΣ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΜΕΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ       ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ        ΜΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΜΑΛΗΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΜΕΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΣΑΓΡΕΣ                   ΠΑΝΤΕΛΗΣ           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ        ΜΑΜΜΑΣ               ΜΕΛΟΣ
ΒΑΛΛΑ                     ΕΛΕΝΗ                   ΜΕΛΟΣ
ΨΑΡΟΜΠΑΣ            ΜΙΧΑΛΗΣ               ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ        ΝΙΚΟΛΑΟΣ             ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΑΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΜΕΛΟΣ
ΛΕΛΑΚΗΣ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ             ΜΕΛΟΣ
ΡΗΓΑΣ                     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ        ΜΕΛΟΣ
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εξετάστηκαν τα παρακάτω θέματα:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 324/98
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Δήμαρχος εξέθεσε στα μέλη τα παρακάτω:
" Όπως γνωρίζουν, εδώ και αρκετό καιρό, με απόφαση του, απαγορεύτηκε να διεξάγονται πλειστηριασμό! στο Δημοτικό Κατάστημα εκ μέρους των Τραπεζών. Οι λόγοι της απαγόρευσης των πλειστηριασμών είναι προφανείς. Γνωστή η ιστορία των "πανωτοκιών", γνωστή η αγωνία των δανειοληπτών , οι οποίοι βρίσκονται μπροστά στη λαιμητόμο να χάνουν επιχειρήσεις, σπίτια και όχι μόνο.
Θα πρέπει λοιπόν, πέραν της απόφασης του Δημάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει αυτή την απόφαση που ουσιαστικά είναι απόφαση υποστήριξης των δανειοληπτών.
Ο χώρος του Δημοτικού Καταστήματος είναι χώρος εξυπηρέτησης κάθε συνδημότη μας. Δεν είναι χώρος στον οποίο θα καταγράφονται αποφάσεις που μπορεί να είναι καταστροφικές για τους συνδημότες μας.
Δεν δίνουμε την δυνατότητα στις Τράπεζες, σ'αυτό τον ιερό χώρο να παίρνουν αποφάσεις κατά των συνδημοτών μας".
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 106,176 ΠΔ 410/95
άκουσε την εισήγηση του κ. ΠροέδρουΑποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ  1.Αποδέχεται ως έχει την εισήγηση του κ. Δημάρχου.
2. Επικυρώνει την απόφαση του Δημάρχου για απαγόρευση στο Δημοτικό Κατάστημα πλειστηριασμών εκ μέρους των Τραπεζών
Το Πρακτικό αυτό έγινε και υπογράφηκε από τους παρακάτω:

                ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΜΑΓΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                  ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΓΚΑΛΗΣ          ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΡΑΚΙΟΣ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΩΙΔΗΣ                 ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΘΑΝΑΤΣΗΣ         ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΥΛΟΣ        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ               
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου