Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 05/07/2010

Το πολυαναμενόμενο εδώ και περίπου ένα χρόνο σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών αποδεικνύεται κατώτερο των προσδοκιών και των ελπίδων αλλά και των συνθηκών και των περιστάσεων που επικρατούν στη κοινωνία και στην οικονομία. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που κατατέθηκε έχει ήδη ξεπεραστεί από τη δυναμική της κρίσης και το μέγεθος των προβλημάτων που αυτή έχει δημιουργήσει. Από μία προσεκτική μελέτη και ανάλυση δυστυχώς αποδεικνύεται ότι λειτουργεί σαν Δούρειος Ίππος που επιτρέπει στο τραπεζικό σύστημα να λεηλατήσει την ακίνητη περιουσία των ελληνικών νοικοκυριών. Μία ακίνητη περιουσία που μέχρι σήμερα ύστερα από κοπιώδεις προσπάθειες και αγώνα δικαστικό και εξωδικαστικό των δανειοληπτών προστατευόταν από ένα αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας βασισμένο στη νομοθεσία και στη δημιουργηθείσα νομολογία.
Πλέον συγκεκριμένα, α) προβλέπει μία δαιδαλώδη δικαστική και εξωδικαστική διαδικασία πολυέξοδη όπου δίνεται ακόμα και η δυνατότητα εφέσεως και αναιρέσεως, δικαίωμα που ασφαλώς θα ασκηθεί από την ισχυρότερη πλευρά που στη προκειμένη περίπτωση είναι οι τράπεζες, β) νομιμοποιεί πλήρως όλες τις παράνομες απαιτήσεις και καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών όπως αυτές έχουν καταγραφεί από εκατοντάδες δικαστικές αποφάσεις, γ) επιτρέπει τη ρευστοποίηση και τον εκπλειστηριασμό  του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιούσιας πέραν της πρώτης κατοικίας που προστατεύεται κάτω από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και όρους, δ) για να προστατευθεί η πρώτη κατοικία θα πρέπει ο δανειολήπτης να αποπληρώσει οφειλές του μέχρι του ύψους, του 85% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας του όπως αυτή θα προσδιοριστεί με δικαστική απόφαση. Δηλαδή όλοι οι μικροοφειλέτες με ποσά οφειλών από 500€ μέχρι 70.000€, με βάση τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για να μη χάσουν τη πρώτη και κύρια κατοικία τους θα κληθούν να πληρώσουν το 100% των οφειλών τους. ΑΥΤΟ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ?????????? Παράλληλα οι εξωδικαστικές ρυθμίσεις που θα επιβληθούν στους μικροοφειλέτες με αυτή τη διαδικασία δεν θα δίνουν βιώσιμες λύσεις και το πρόβλημα θα επανέλθει με μεγαλύτερη σφοδρότητα γι αυτή την κατηγορία των δανειοληπτών τα επόμενα χρόνια. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά υπαρκτά παραδείγματα, οφειλή 37.000€ που θα ρυθμιστεί για 20 χρόνια θα αποπληρωθεί με τελικό ποσό 126.120€, οφειλή 40.000€ που θα ρυθμιστεί για 20 χρόνια θα αποπληρωθεί με τελικό συνολικό ποσό 137.040€, ποσό οφειλής 11.000€ που θα ρυθμιστεί για 15 χρόνια θα αποπληρωθεί με τελικό συνολικό ποσό περίπου 27.000€, ποσό οφειλής 5.000€ που θα ρυθμιστεί για 10 χρόνια θα αποπληρωθεί με τελικό συνολικό ποσό περίπου 8.900€.  ε) ένα από τα άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπει ότι οι εγγυητές δεν απαλλάσσονται από την πληρωμή των οφειλών των πρωτοφειλετών που έχουν εγγυηθεί ακόμα και στη περίπτωση  που ο πρωτοφειλέτης απαλλαχθεί από την πληρωμή των οφειλών υπαγόμενος στις διατάξεις του νομοσχεδίου. Είναι γνωστό σε όλους ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων ο σύζυγος έχει εγγυηθεί για τη σύζυγο και το αντίθετο, οι γονείς για τα παιδιά, οι συγγενείς για τους συγγενείς κ.λ.π. οπότε λοιπόν ποιο το όφελος??ποιος κοροϊδεύει ποιον?? ζ) τα άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπουν έλεγχο, τι ακίνητα είχε ο δανειολήπτης την τελευταία 5ετία, αν αυτά πουλήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν, τι εισοδήματα έχουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, δηλαδή η μητέρα, τα παιδιά κ.λ.π. και δίνεται ακόμα η δυνατότητα να ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για πρόσθετα στοιχεία από τον εργοδότη του δανειολήπτη, από τον οικονομικό έφορο κ.λ.π. και όλα αυτά σε δημόσια ακροαματική διαδικασία. η) για τα στεγαστικά δάνεια προβλέπεται η προσφυγή σε δικαστήριο ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου το δικαστήριο να κρίνει αν πρέπει να χορηγήσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων με ή χωρίς τον όρο της καταβολής εκ μέρους του οφειλέτη όλου ή μέρους του ποσού που αντιστοιχεί στην ενήμερη τοκοχρεωλυτική δόση. Δηλαδή θα πρέπει ο δανειολήπτης από την αρχή της διαδικασίας να υποστεί επίπονες και πολυέξοδες δικαστικές διαμάχες. Διατυπώνεται το ερώτημα πως ένα άνεργος που πριν δεν μπορούσε να πληρώνει τις δόσεις του ή μέρος των δόσεων του τώρα θα μπορεί, πως ένα μικροεπαγγελματίας που έκλεισε η επιχείρηση του και δεν μπορούσε να πληρώνει τις δόσεις του τώρα θα μπορεί? Ανάλογα βεβαίως με την απόφαση του δικαστηρίου θ) προβλέπεται ότι ανά 8 ή 9 μήνες δίνεται η δυνατότητα από πλευράς των τραπεζών να ζητηθεί επανέλεγχος της οικονομικής δυνατότητας του οφειλέτη, δηλαδή αν έχουμε ένα ημιαπασχολούμενο δανειολήπτη με μηνιαία εισοδήματα της τάξεως των 300 έως 400 ευρώ και ο ίδιος αυτός δανειολήπτης έχει τη μεγαλειώδη τύχη να γίνει πλήρους απασχόλησης και σύμφωνα με το καινούργιο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης οι μηνιαίες απολαβές του φτάσουν το ιλιγγιώδες ποσό του βασικού μισθού δηλαδή των 580€ τότε οι τράπεζες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν επανεξέταση της υποθέσεως προκειμένου ο δανειολήπτης να πληρώσει ή μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο των οφειλών του.   Συμπερασματικά πραγματικά το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά πρέπει να παραδεχτούμε ότι προστατεύει αποτελεσματικά και πλήρως τα συμφέροντα των τραπεζών!
                                           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου