Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 40 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Κ.τ.Β 19 - 3 - 2009


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΒ'- ΣΥΝΟΔΟΣ Β"
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα σήμερα, 19 Μαρτίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.10", στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, υπό την Προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Γεωργίου Σαλαγιώύδη, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις» (ακρόαση εξωκοινοβουλετικών προσώπων- 2η συνεδρίαση).
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Βλάχος, ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Επίσης, παρέστησαν οι κ. κ. Χρήστος Γκόρτσος, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Κρητικός, Πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Καταναλωτών Δανειοληπτών Πολιτών, Ευθύμιος Πρεκετές, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος και Δημήτριος Ψαράκης, Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιραών Διαχείρισης Απαιτήσεων.
Ο Πρόεδρος της Εππροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α' ανάγνωση του καταλόγου·, των μελών της Επιτροπής. Παροντες ειναι οι Βουλευτές κχ:


ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Πρόεδρος Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεως Προστασίας Καταναλωτών Δανειοληπτών Πολιτών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για τη σημερινή πρόσκληση να παραβρεθούμε εδώ και να εκφέρουμε τις απόψεις μας πάνω στο προτεινόμενο προς ψήφιση σχέδιο νόμου. Είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες αναθέτουν κατά τρόπο παράνομο την είσπραξη των απαιτήσεών τους από τους δανειολήπτες σε ειδικά συσταθείσες εισπρακτικές εταιρίες, πολλές από τις οποίες είναι θυγατρικές αυτών.
Κατ' αρχήν, πρέπει να επισημάνουμε ότι όλοι οι δανειστές και βεβαίως και οι τράπεζες, έχουν δικαίωμα να αναθέτουν την είσπραξη απαιτήσεων μόνο σε δικηγόρους που τελούν σε έμμισθη εντολή με αυτές ή εξωτερικούς δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες με αμοιβή, κατά τους όρους του δικηγορικού κώδικα και δικαστικούς επιμελητές και όχι, βεβαίως, σε εμπορικές εταιρίες. Ούτε οι τελευταίες δικαιούνται να μεσολαβούν ώστε η υπόθεση να ανατίθεται σε δικηγόρο και δικαστικό επιμελητή της δικής τους επιλογής όχι του δανειστή εντολέα, διότι τόσο οι δικηγόροι όσο και οι δικαστικοί επιμελητές δεν είναι εμπορεύματα, αλλά δημόσιοι λειτουργοί και δεν υπακούουν στους κανόνες της οικονομικής προσφοράς και ζήτησης, αλλά στο Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδησή τους. Εφ' όσον, όμως, η Πολιτεία επιθυμεί να νομιμοποιήσει τη λειτουργία αυτών των εταιριών, εμείς το χαιρετίζουμε αυτό και βεβαίως οφείλω να ενομολογήσω από του βήματος της Επιτροπής σας ότι τόσο το Υπουργείο Ανάπτυξης όσο και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προσπαθούν πραγματικά τα τελευταία χρόνια και έχουν μια αγαστή και άριστη συνεργασία και με τον κύριο Βλάχο και με τον κύριο Οικονόμου και πραγματικά έχουμε δώσει λύσεις σε πάρα πολλές περιπτώσεις πολιτών. ·*       
Οι παρατηρήσεις μας και οι προτάσεις μας είναι οι εξής: Η υπαγωγή της λειτουργίας της κάθε εισπρακτικής εταιρίας στην εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος; της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Λήψη άδειας, από την  Αρχή Προσωπικών Δεδομένων για τη διαχείριση των
προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών που περιέχονται σε γνώση της εισπρακτικής
εταιρίας και των υπαλλήλων της και απαγόρευση γνωστοποίησης αυτών σε τρίτους.
Θεσμοθέτηση πιο αυστηρών ποινών από τις ήδη προτεινόμενες για την περίπτωση, της παραβίασης  του τραπεζικού  απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών, ούτως ώστε, να εκλείψουν οι περιπτώσεις οχλήσεων στους οικείους του εκάστοτε οφειλέτη ή οχλήσεων τέτοιων που να τον εκθέτουν στον επαγγελματικό ή κοινωνικό του περίγυρο. Άλλωστε, η ίδια η ανάθεση της εισπρακτικής διαδικασίας μιας απαιτήσεως σε ειδικού σκοπού εταιρία συνεπάγεται κατάλυση του τραπεζικού απορρήτου. Σε κάθε δε περίπτωση τη ρητή απαγόρευση της ανακοίνωσης της οφειλής σε άλλο πρόσωπο πέραν του ιδίου του οφειλέτη, συγγενικά ή άλλα.
Πιστοποιημένη εκπαίδευση - και σε αυτό σας εφιστώ την προσοχή — του προσωπικού των εισπρακτικών εταιριών, προκειμένου να αποφεύγονται τα κρούσματα απειλών και εκβιασμών σε βάρος των δανειοληπτών, καθώς και η δυνατότητα επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των παραβατών. Εδώ, θα ήθελα να σας προτείνω, να τηρείται ειδικό μητρώο υπαλλήλων εισπρακτικών εταιριών, να γίνεται έλεγχος στο ποινικό τους μητρώο και ο έλεγχος αυτός να είναι υποχρεωτικός και να έχει πρόσβαση ο κάθε καταναλωτής πολίτης στο μητρώο αυτό.
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων, με τη μορφή υψηλών διοικητικών προστίμων στην εταιρία και το νόμιμο εκπρόσωπο της, για την περίπτωση καταγγελιών από πλευράς δανειοληπτών, σε σχέση με παράνομες πρακτικές των διοικήσεων των εισπρακτικών εταιριών και των υπαλλήλων.
Αναγγελία της εκχώρησης κάθε δανειακής απαίτησης που έχει γίνει από την τράπεζα σε εταιρία ειδικού σκοπού, προσωπικά στον οφειλέτη, κατ' επιταγή του άρθρου 460 του Αστικού Κώδικα, ώστε να δύναται να γνωρίζει ο τελευταίος ποιος είναι ο δικαιούχος της απαίτησης, για να προβαίνει με ασφάλεια δικαίου σε καταβολές.
Απαγόρευση χειρισμού υποθέσεων εκ μέρους των εισπρακτικών εταιριών, στις οποίες ο καταναλωτής οχλείται, για παράνομες, εσφαλμένες και καταχρηστικές χρεώσεις και την υποχρέωσή του - και αυτό είναι ιδιαίτερα χρηστικό στους δύσκολους οικονομικά και κοινωνικά καιρούς που βιώνουμε - να προβαίνουν σε διάκριση των οφειλετών που βρίσκονται σε αντικειμενική αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία: ; και των πραγματικά κακόπιστων οφειλετών.                                   
Τον αυστηρό έλεγχο της σχέσης των τραπεζών άλλων εταιριών με τις εισπρακτικές εταιρίες, έτσι ώστε, να είναι σαφής η όποια συνεργασία μαζί τους και να επιμερίζονται ανάλογα και οι ευθύνες σε τυχόν διαπιστούμενες παράνομες ενέργειες.
Την απαγόρευση εκ μέρους των επαγγελματικών συλλόγων, δικαστικών επιμελητών και δικηγόρων στα μέλη τους να συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τις εταιρίες αυτές, ούτως ώστε, οι τελευταίες, να στερούνται την όποια επίφαση της νομιμότητας της δράσης
τους.
Τη θεσμοθέτηση αυστηρότερων ποινών από τις ήδη υφιστάμενες για υπαλλήλους εισπρακτικών εταιριών που δε θα δηλώνουν την πραγματική τους ιδιότητα ή θα αντιποιούνται τα δημόσια λειτουργήματα, του δικηγόρου, του δικαστικού επιμελητή ή θα αντιποιούνται άλλη ιδιότητα που δεν τους ανήκει, ιδίως δε αυτή του υπαλλήλου της τράπεζας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος
Ζωίδης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ (Εισηγητής της Μειοψηφίας): Κύριε Κρητικέ, θα ξεκινήσω με το τελευταίο που είπατε, για την απαγόρευση. Καταθέσατε μια λίστα προϋποθέσεων για να δεχθείτε τη νομιμοποίηση της λειτουργίας αυτών των εταιριών. Το τελευταίο είναι η απαγόρευση στα μέλη των δικηγορικών συλλόγων να έχουμε οποιαδήποτε σχέση με τις
εταιρίες;
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Μάλιστα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ (Εισηγητής της Μειοψηφίας): Θεωρείτε, δηλαδή, ότι η οποιαδήποτε εμπλοκή των θεσμοθετημένων οργάνων με τις εταιρίες αυτές, όπως είναι οι δικηγόροι, ο νομικός μας κόσμος ή οι δικαστικοί επιμελητές, κάνουν κακό. Διευκρινίστε φας αυτή την προϋπόθεση που θέτετε για να λειτουργήσει το σύστημα καλύτερα.
Πείτε μας αν θεωρείτε, αν είστε ευχαριστημένοι με τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες των τραπεζών, σε σχέση με την είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων και συγκεκριμένα πείτε μας τι προσδοκάτε από την ύπαρξη αυτών των εταιριών. Ξέρω ότι δεν είστε ευχαριστημένος με τις τράπεζες και έχετε καταγγείλει πάρα πολλές φορές το σύστημα, αν είναι κακή η άποψή σας, γιατί κάνω χρήση των τηλεοπτικών απόψεων που έχω από δικές σας τοποθετήσεις κατά καιρούς. Θεωρείτε ότι με αυτό τον τρόπο οι τράπεζες βγαίνουν έξω από το παιχνίδι και- κάποιοι φιλεύσπλαχνοι άνθρωποι θα έχουν καλή διάθεση να βοηθήσουν τους δυστυχείς : δανειολήπτες, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τις κακές τράπεζες, να λύσουν το πρόβλημά τους; Θα ήθελα, δηλαδή, να μας προσδιορίσετε το πλαίσιο που θα λειτουργήσει αυτό το; σύστημα με τα σημερινά δεδομένα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ {Ειδικός Αγορητής του ΛΑ.Ο.Σ.): Θα ήθελα να ρωτήσω τι επίπτωση πιστεύετε ότι ο συγκεκριμένος νόμος θα έχει στη λειτουργία της αγοράς προς αυτό το κομμάπ, δηλαδή, αν θεωρείτε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση με αυτά που προβλέπει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και κατά τη γνώμη σας, πώς θα έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία; Θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά και μόνο στις τράπεζες; Αν, δηλαδή, έχετε να κάνετε και μια πρόταση, σχετικά με το πώς μπορεί αυτός ο τομέας του ελέγχου της καταναλωτικής πίστης να λειτουργήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος Νικητιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣνΝα σας συγχαρώ και πιστεύω ότι εκφράζω και τους υπόλοιπους συναδέλφους για τη μέχρι σήμερα δραστηριότητά σας, που πραγματικά δείχνει ότι έχετε αποτελέσει μια ασπίδα στη λαίλαπα των τραπεζών επί των δανειοληπτών. Θα ήθελα να μου πείτε αν θα μπορούσατε, σε μια σκάλα διαβάθμισης, να βαθμολογήσετε την παρανομία ή την ανομία της δραστηριότητας των εταιριών αυτών μέχρι σήμερα και αντιστοίχως, να μου χαρακτηρίσετε τη μέχρι σήμερα δραστηριότητα του Σώματος των Δικαστικών Επιμελητών και κατά πόσον και αυτό το Σώμα, κάποιες φορές, αλλά πάντα σε σχέση με αυτή την ανομία, έχει προβεί σε παραβατικότητες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος Κρητικός,
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Απαντώντας κατ' αρχάς στην ερώτηση του κύριου Ζωίδη, θα ήθελα να τονίσω ότι εμμένουμε στο τελευταίο σημείο των προτάσεών μας, γιατί αν δεν θεσμοθετηθεί άμεσα ή έμμεσα ή οποιαδήποτε επαφή ή σχέση του οποιοδήποτε δικηγόρου ή δικαστικού επιμελητή με τις εισπρακτικές εταιρίες, ανοίγουμε, αν θέλετε, την κερκόπορτα, ούτως ώστε  από άλλη πλευρά και με άλλο τρόπο, να συνεχιστεί το ίδιο σημερινό καθεστώς.
Δηλαδή, οι δικαστικοί επιμελητές, οι δικηγόροι, που μέχρι σήμερα εργαζόντουσαν στις εισπρακτικές
έναντι ευτελών αμοιβών, θα συνεχίσουν να το κάνουν αύριο ως ανεξάρτητα γραφεία, πιθανότατα θα υπογράφουν συμβάσεις με τις τράπεζες και στην ουσία θα λειτουργούν ως παράρτημα των εισπρακτικών εταιριών.
Η δική μας γνώμη και άποψη είναι, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου αυτές οι εταιρείες, αλλά λόγω του γεγονότος, δυστυχώς, ότι ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, σε ένα ενοποιημένο ευρωπαϊκό χώρο που λειτουργούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες εισπρακτικές εταιρείες είναι ασφαλέστατα προς τη θετική κατεύθυνση η προσπάθεια νομιμοποίησης της δραστηριότητάς τους, ούτως ώστε να υπάρχει κάποιος ένοχος και το οποίο ευελπιστούμε μελλοντικά ότι ο νόμος αυτός θα μπορέσει να βελτιωθεί αφού από την πράξη θα δούμε πού πάσχει.
Εμείς σαν μια άλλη πλευρά θα προτείναμε να επανέλθει το παλιό καθεστώς, όπου οι τράπεζες έχουν πολυάριθμο προσωπικό, έχουν πραγματοποιήσει υπερκέρδη - ήδη την τελευταία εξαετία οι βασικοί μέτοχοι των τραπεζών ενθυλάκωσαν από την ελληνική κοινωνία και οικονομία περίπου 7,5 δις ευρώ - ποσά τεράστια για την οποιαδήποτε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Επομένως, πάρα πολύ απλά θα μπορούσαν μέσα στο λειτουργικό σχήμα της τράπεζας τους και μέσα από τις διοικητικές και νομικές υπηρεσίες που έχουν, να κάνουν ένα ειδικό τμήμα το οποίο θα ασχολείται με την όχληση των δικών τους πελατών και την είσπραξη των δικών τους απαιτήσεων.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΕΚΕΤΕΣ (Πρόεδρος Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος): Κύριε Κρητικέ, τώρα είστε σαφής.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Δεν βλέπω το λόγο συνεργασίας των τραπεζών με τις εισπρακτικές εταιρείες, αλλά εφόσον το επιθυμούν και δεν μπορεί να μπει φραγή τουλάχιστον να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
Απαντώντας στην ερώτηση του κ. Νικητιάδη, για την διαβάθμιση της παρανομίας μεταξύ εισπρακτικών εταιρειών και της δραστηριότητας των δικαστικών επιμελητών, εάν τις βαθμολογήσουμε με το 10 το ανώτατο όριο παρανομίας, τουλάχιστον η πλειοψηφία των εισπρακτικών εταιρειών μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται στα όρια της παρανομίας, στο 8
με 9 και οι δικαστικοί επιμελητές είναι στο 3 με 4.
Επειδή έχουν σημειωθεί πάρα. πολλά ακραία περιστατικά και στο πρόσφατο
παρελθόν, αλλά και στο απώτερο θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω μια χαρακτηριστική
περίπτωση. Υπάλληλοι εισπρακτικής εταιρείας στις 20.00 το βράδυ, οι οποίοι έκαναν αντιποίηση ιδιότητας και παρουσιάστηκαν με την ιδιότητα του δικαστικού επιμελητή, πήγαν σε σπίτι σε φτωχογειτονιά του Πειραιά, σε μητέρα ατόμου εξαρτημένου και δεν έφευγαν από το σπίτι εάν δεν τους έδινε 800 ευρώ. Η άνεργη αυτή γυναίκα αναγκάστηκε να βγει και να ζητιανέψει στη γειτονιά για να μαζέψει τα 800 ευρώ και να τους τα δώσει. Όπως ανέφερε και ο κ. Πρεκετές, έχουν γίνει εγκλήματα.
Εμείς χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Βουλής γενικά, διότι είναι ένα θέμα που θίγει όλες τις κοινωνικές διαστρωματώσεις και επειδή το επόμενο εξάμηνο προβλέπουμε μία κατάρρευση της καταναλωτικής πίστης, τα δείγματα είναι εμφανέστατα και ήδη στέλνουμε καθημερινά ενημέρωση στον κ. Βλάχο και στον κ. Οικονόμου για το τι επίκειται να γίνει για περιπτώσεις με πλήρη αιτιολόγηση και στοιχεία.
Ευελπιστούμε ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία κα» συζήτηση να εισακουστούμε και να βελτιωθεί όσο το δυνατόν το νομοσχέδιο αυτό, για να έχει καλύτερα αποτελέσματα στην πράξη. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε κοινωνικές εκρήξεις. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο σε κατάσταση απελπισίας, ο οποίος έρχεται και εκφράζει επιθυμίες για έκνομες πράξεις τις οποίες φυσικά προσπαθούμε να τις κατευνάσουμε. Κάποιος που είναι άνεργος, κάποιος που ζει με 300 και 400 ευρώ το μήνα, όταν ευτελίζεται από τις εισπρακτικές εταιρείες, είχαμε περίπτωση που τηλεφώνησαν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού που ενοικίαζε στις 22.30 το βράδυ και του είπαν ποιος είναι αυτό; που βάζεις στο σπίτι σου, είναι απατεώνας, δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του στις τράπεζες. Έχουμε τις περιπτώσεις μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που τους ενοχλούν στις υπηρεσίες τους.
Πρέπει να μπει ένας φραγμός, διότι πιστεύω ειλικρινά, ότι όλοι μας θα βρεθούμε προ απρόβλεπτων καταστάσεων,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Κρητικέ, σας ευχαριστούμε πολύ, έχετε τελειώσει και δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ας ευχηθούμε, ότι η
πρόβλεψή σας δεν θα επαληθευτεί για το καλό της ελληνικής κοινωνίας:
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε τελειώσει με: την ακρόαση των φορέων, που
έχουμε καλέσει. Όμως είναι παρόν ό Συνήγορος του Καταναλωτή. Επειδή από την αρχή ήταν
 ίσως κατ η γενεσιουργός αιτία αυτού του σχεδίου νόμου αφού συγκέντρωνε όλα τα παράπονα των καταναλωτών, θα ήταν σωστό να μας μιλήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου