Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010

ΦΕΣΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΑΡΘΡΟ ΑΥΡΙΑΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2006


ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
          ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝΑναμένεται θερμό φθινόπωρο και καυτός χειμώνας για τους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς ίων υπερχρεωμένων ελληνικών νοικοκυριών." Βασική αιτία και αφορμή πέρα όλων ίων υπολοίπων αποτελούν ία θερμά σενάρια των επποκίων του ευρώ; Ο χορός της ανοδικής πορείας των επιτοκίων άνοιξε από τη F.E.D. Πλέον συγκεκριμένα ο κύκλος ξεκίνησε στις 30/07/2004 και συνεχίστηκε σε 17 διαδοχικές συνεδριάσεις της Fed’s open market comitee που είναι η αρμόδια επιτροπή για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των Η.Π.Α. τα επιτόκια έχουν αυξηθεί 17 φορές. Η πρόσφατη αύξηση ήταν η 17η φορά που το Βασικό επιτόκιο κλειδί αυξήθηκε κατά 0,25% στο 5,25% από 5% σε υψηλότερε επίπεδα από το Μάρτιο του 2001. Την-ίδια στιγμή στη ευρωζώνη το γεγονός ότι οι ρυθμοί αύξησης της κυκλοφορίας του χρήματος που έφτασε στο ποσοστό - ρεκόρ που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο του: 2003 προϊδεάζει αλλά και προειδοποιεί ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρόκειται να ακολουθήσει καινούργια αύξηση των επιτοκίων. Από το Δεκέμβριο του 2005 τα επιτόκια της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν 3 φορές κατά 0,25% και από το 2% διαμορφώθηκαν σήμερα στο 2,75%. Σύμφωνα με έγκυρες προβλέψεις και αναλύσεις αναμένεται ότι μέχρι το β' εξάμηνο του 2007 τα επιτόκια στη ζώνη του ευρώ θα διαμορφωθούν μεταξύ 3,75% και 4%. Την ίδια ανοδική τροχιά των επιτοκίων πρόκειται να ακολουθήσει και η τράπεζα της Αγγλίας και προβλέπεται ότι τα Βρετανικά, επιτόκια θα αυξηθούν στο 4,75% ή και περισσότερο μέχρι τα μέσα του 2007. Δυο είναι οι λόγοι, των όσων περιγράψαμε παραπάνω: 1. Ο πρώτος και φανερός λόγος είναι ότι σύμφωνα με τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές θεωρίες αλλά και στα πλαίσια του ανοιχτού, παγκοσμιοποιημένου συστήματος για να τι­θασευτεί το τέρας του πληθωρισμού ο πλέον πρόσφατος τρόπος είναι μέσω της αύξησης των επιτοκίων. 2. Ο δεύτερος λόγος ο οποίος δεν ομολογείται είναι λόγο του έντονου ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ της Fed’s και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την προσέλκυση κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές ομο­λόγων.
Το αποτέλεσμα των ανωτέρω γεγονότων είναι ότι. τα δάνεια και οι τόκοι στην κυριολεξία πνίγουν τα ελληνικά νοικοκυριά τα οποία έχουν δανειστεί περισσότερα από 70 δίσ. Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 40% της Α.Ε.Π. Την τελευταία εξαετία χορηγήθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες δεκάδες χιλιάδες στεγαστικά δάνεια και στην συντριπτική πλειοψηφία των χορηγηθέντων δανείων οι τραπεζίτες παρότρυναν, και ωθούσαν Τους δανειολήπτες να προτιμούν το κυμαινόμενο επιτόκιο. Κατά αυτό τον τρόπο υπολογίζεται ότι περίπου το 80%. των στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο. Στο σημείο αυτό προκύπτουν σαφέστατες ευθύνες τόσο για τους επιτελείς των τραπεζών αλλά όσο και για τις κατά καιρούς πολιτικές ηγεσίες ίου Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας διότι γνώριζαν μετά βεβαιότητας και μπορούσαν να προβλέψουν την ανοδική ανοδική  τροχιά των επιτοκίων που θα ακολουθούσε. Πάρ' όλα αυτά όμως δεν έπραξαν το παραμικρό είτε για να προστατεύουν τα νοικοκυριά είτε για να τα αποτρέψουν ; Κ αποθαρρύνουν να δανείζονται με κυμαινόμενα, επιτόκια Και φυσικά ακόμα περισσότερο δεν πείθουν κανέναν τα κροκοδείλια δάκρυα του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος κ. Γκαργκάνα που εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής σε κάθε δημόσια εμφάνιση του εκφράζει την δήθεν ανησυχία του για την υπερχρέωση των ελληνικών νοικοκυριών ενώ στην πραγματικότητα αγωνιά μη τυχόν και υπάρξει συρρίκνωση των υπερκερδών των τραπεζών όταν τόσα χρόνια παρέμενε απλώς θεατής και δεν έπραξε το ουδέν για να προλά­βει τα χειρότερα που με απόλυτη γνώση ήξερε ότι θα "συμβούν.
Αλλα αντίθετα όλοι θυμούμαστε το καταιγισμό των διαφημιστικών μηνυμάτων που μας προέτρεπαν να αγοράσουμε σπίτι μέσω τραπεζικού δανεισμού πληρώνοντας σαν δόση το μισό του ενοικίου τους. Σήμερα όμως η σκληρή πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί είναι ότι  η δόση του στεγαστικού δανείου είναι 2πλάσια από το ενοίκιο. Αναφέρουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου η αγορά ενός νεόκτιστου διαμερίσματος 100τ.μ. σε μεσοαστική περιοχή των Αθηνών κοστίζει σήμερα 200.000 Εαν το παραπάνω διαμέρισμα ενοικιαστεί το μίσθωμα του θα ανέρχεται περίπου στα 600 Ε ενώ αν αγοραστεί εξ ολοκλήρου με δάνειο και με διάρκεια αποπληρωμής τα 20 χρόνια με κυμαινόμενο επιτόκιο η μηνιαία δόση αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου θα ανέρχεται περίπου στα 1.200 Ε δηλαδή 2πλάσια από ίου ενοικίου. Το 2005 υπολογίζεται οτι εκπλεισιηριάστηκαν περίηού 30.000 ακίνητα ενώ σε τουλάχιστον άλλες 100.000 περιπτώσεις εκτιμούνται οι αναγκαστικές πωλήσεις που έγιναν για να αποφύγουν, οι δανειολήπτες ιόν πλειστηριασμό. Για το 2006 υπολογίζεται ότι θα εκπλειστηριάσουν περίπου 50.000 με 55.000 ακίνητα και θα σημειωθούν άλλες ί. περίπου 150.000 με 160.000 αναγκαστικές πωλήσεις..
Την επόμενη 5ετία δυστυχώς αναμένεται ότι δεκάδες χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά θα απολέσουν ία περιουσιακά τους στοιχεία.
Για να γίνει κατανοητό αυτό που αναφέρουμε παραθέτουμε το εξής παράδειγμα: Ένα μέσο στεγαστικό δάνειο της τάξεως των 150.000 Ε με διάρκεια αποπληρωμής ία 20 χρόνια Και με κυμαινόμενο επιτόκιο για κάθε αύξηση της τάξεως του 0,25% που ανακοινώνεται επιβαρύνεται στο συνολικό χρόνο αποπληρωμής του με περίπου 23.000 Ε επιπλέον τόκους, εάν τώρα πολλαπλασιάσουμε το παραπάνω νούμερο με τις 7 περίπου αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας που ανακοινώθηκαν και Πρόκειται . να ανακοινωθούν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι τραγικό. Στην παραπάνω εφιαλτική εικόνα ·που δημιουργείται αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι ή­δη περίπου 650.000 ελληνικά νοικοκυριά είναι υπερχρεωμένα και βρίσκονται στο κόκκινο δηλαδή είτε πλέον δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις είτε από τη στεγαστική είτε από την καταναλωτική πίστη είτε καθυστερούν να αποπληρώσουν 3 με 4 μηνιαίες δόσεις και αν σκεφτούμε ιούς χιλιάδες πλειστηριασμούς που γίνονται και τά κατασχετήρια που εκδίδονται από τις τράπεζες για ποσά της τάξεως των 500 Ε; των 1.000 Ε και των 2.000 Ε τότε οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στο συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε προ κοινωνικών και. οικονομικών αδιεξόδων: Εάν δεν εμφανιστεί μία πολιτική ηγεσία με θάρρος και τόλμη αποφασισμένη να εφαρμόσει ρηξικέλευθες λύσεις αλλά και συγκρουστεί με το τραπεζικό καρτέλ που δρα σαν ολιγοπώλιο εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας και της Εθνικής Οικονομίας εμφανίζοντας και ανακοινώνοντας κάθε χρόνο τεράστια, υπερκέρδη της τάξεως ακόμα και του 353% που ούτε οι ιδιώτες τοκογλύφοι δεν την εμφανίζουν τότε μετά σιγουριάς το όλο σύστημα οδηγείται σε κατάρρευση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου