Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010

"ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ" - ΑΥΡΙΑΝΗ

Της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΣΟΥΜΑΚΑ

Ασφυκτικός είναι ο κλοιός που έ­χει δημιουργηθεί στην αγορά λόγω της έλλειψης ρευστότητας. Ο εμπορικός κόσμος βρίσκεται σε α­πόγνωση, καθώς τα λουκέτα αυξάνο­νται, ενώ τα απολογιστικά στοιχεία για την πορεία των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών δείχνουν πως η κατάσταση στην αγο­ρά επιδεινώνεται μήνα με τον μήνα. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι επιχειρημα­τίες, οι οποίοι πιστεύουν ότι από τον επόμενο μήνα θα πολλαπλασιαστούν τα «φέσια», καθώς από τη μια πλευρά η χρηματοδότηση από τις τράπεζες γί­νεται με το σταγονόμετρο και από την άλλη ο τζίρος των καταστημάτων έχει σημειώσει κατακόρυφη πτώση.
Οπως τονίζει στην «Κ.Α.» ο πρόεδρος της.Ε­θνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας των Καταναλωτών, κ. Βαγγέλης Κρητικός, παρ' ότι το τραπεζικό σύστημα της χώρας -κατά τις δύο τε­λευταίες κυβερνήσεις- χρηματοδοτήθηκε για να αναχρηματοδοτήσει τα δάνεια των νοικοκυριών και για να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής Οικονομίας - δεν έκανε τίποτα προς αυτή την κα­τεύθυνση. «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε δει­νή κατάσταση.
Πανελλαδικά λαμβάνουμε μηνύματα απελπισί­ας από εξοργισμένους πολίτες. Δυστυχώς το τραπεζικό μας σύστημα δεν προσφέρει στήριξη ούτε στα νοικοκυριά ούτε στους επιχειρηματί­ες».
Σημειώνεται πως ο περασμένος μήνας αποδεί­χτηκε ο χειρότερος από την αρχή του έτους, κα­θώς κατά τη διάρκειά του εκδόθηκαν 18.599 ακά­λυπτες επιταγές –αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για το τρέχον έτος-  και η αξία τους έφτασε στα 166,31 εκατ. ευρώ, επίδοση η οποία υπολείπεται μόνο των 176 εκατ. ευρώ του Ιανουαρίου.
Την ίδια ώρα, όσον αφορά στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ο κ. Κρητικός τονίζει ότι το νομο­σχέδιο που ψηφίστηκε πριν από λίγο καιρό δεν προσφέρει ουσιαστική στήριξη. «Είναι πολύ κα­τώτερο των οικονομικών και κοινωνικών συνθη­κών που επικρατούν στη χώρα μας», δηλώνει και προσθέτει: « Μάλιστα, το γεγονός ότι η διαδικασία υποβο­λής αιτήσεων για τη ρύθμιση των οφειλών θα αρ­χίσει από τις αρχές του 201 I δείχνει ότι όταν θα φτάσει να υλοποιηθεί αυτός ο νόμος, για μια πλειάδα λόγων, θα έχει ξεπεραστεί, οπότε θα κα­ταστεί λιγότερο αποτελεσματικός».

«Δεν μπορώ να το κρατήσω άλλο»

«Ο μόνος λόγος που δεν έβαλα λουκέτο στις αρχές του καλοκαιριού είναι επειδή ήλπιζα ότι κατά την περίοδο των εκπτώσεων -οι οποίες φέ­τος ήταν ιδιαίτερα συμφέρουσες- θα έβλεπα αύ­ξηση του τζίρου μου» μας λέει ο καταστηματάρ­χης Μιχάλης Περιβολάρης, ο οποίος εδώ και δώ­δεκα χρόνια διατηρεί κατάστημα υποδημάτων στην Αθήνα. «Δυστυχώς δεν επαληθεύτηκα» το­νίζει και συμπληρώνει πως αν ο μήνας συνεχιστεί έτσι, στα τέλη του Σεπτεμβρίου δε θα αποφύγει το λουκέτο. «Με στεναχωρεί που το λέω, όμως δεν μπορώ να κρατήσω άλλο αυτή την επιχείρη­ση. Είχα δύο υπαλλήλους και τους απέλυσα, κα­θώς έρχονταν η πρώτη του μηνός και δεν είχα να τους πληρώσω. Τους έλεγα να κάνουν υπομονή, όμως είχαν και αυτοί οικογένειες και δεν μπορούσα να συνεχίσω να καθυστερώ τους μι­σθούς τους. Ενιωθα ντροπή», δηλώνει και προσθέτει: «Εμεινα, λοιπόν, μόνος μου στο μα­γαζί να βλέπω τις εισπράξεις μου να μειώνονται μέρα με τη μέρα.
Δυστυχώς, οι πε­λάτες πλέον μπαίνουν, κοιτούν και φεύγουν Εχουν την ανασφάλεια του αύριο. Τι Θα γίνει τον επόμε­νο μήνα. Θα έχουν δουλειά; Κι αν έχουν θα μπορέσει ο εργοδότης τους να τους πληρώσει; Τους καταλαβαίνω !
Άνοιξα αυτό το κατάστημα με όνειρα και σήμερά έχω φτάσει να μετρώ χβ'έη και να μη βλέπω βοήθεια από πουθενά. Προεκλογικά όλοι τάζουν, όταν ό­μως έρχεται η ώρα να ζητήσεις βοήθεια τα ταμεία είναι άδεια».
Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επι­κρατεί είναι το ποσοστό των λουκέτων που έχει μπει στις εμπορικές πιά­τσες της Αθήνας και το οποίο φτάνει ακόμα και το 25%, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Συ­νομοσπονδίας Ελληνι­κού Εμπορίου (ΕΣΕΕ). Συγκεκριμένα, σύμ­φωνα με την έρευνα, η αναλογία των κλει­στών - ανοιχτών επι­χειρήσεων στο κέ­ντρο της Αθήνας φτά­νει περίπου το 17%. Μάλιστα, στην οδό Σταδίου καταγράφεται η υψηλότερη αναλογία, περί­που 25%, και ακολουθούν η ο­δός Πανεπιστημίου -όπου το 20% των καταστημάτων είναι κλειστό- και η οδός Ερ­μού, με την αναλογία να φθάνει στο 15%. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα κλειστά καταστήματα παρατηρείται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο ανήκει στον κλάδο του εμπορίου ένδυσης και υ­πόδησης, οι οποίοι όμως -σύμφωνα με την έρευ­να της ΕΣΕΕ- συνεχίζουν να αποτελούν «ηγετι­κούς κλάδους», αφού η συγκέντρωσή τους σε κύριους οδικούς άξονες παραμένει υψηλή και χα­ρακτηρίζει τους εμπορικούς δρόμους.
Η ίδια αναλογία φαίνεται να υπάρχει και μακριά από το κέντρο της Αθήνας. Για παράδειγμα, στο Χαλάνδρι -με δύο κεντρι­κούς εμπορικούς δρόμους- έχει αυξηθεί το πο­σοστό των καταστημάτων που έχουν «κατεβάσει ρολά» και μάλιστα η αναλογία κλειστών - ανοι­χτών έχει φτάσει το 20%, ενώ στο Μαρούσι, σε σύνολο τριών εμπορικών δρόμων, έχει κλείσει σχεδόν το 16%. Επίσης, στην Κηφισιά, στο σύνο­λο πέντε εμπορικών δρόμων, η αναλογία φτάνει περίπου το 12%. Σημειώνεται ότι περίπου την ί­δια εικόνα παρουσιάζει και ο Πειραιάς, με το I 1% των καταστημάτων στους κεντρικούς δρόμους να έχει βάλει λουκέτο.
Την ίδια ο')ρα, απογοητευτικά χαρακτηρίζει και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή­ριο Αθήνας τα αποτελέσματα έρευνας που διε­νήργησε το ΚΕΜΕ - ΕΒΕΑ, μέσω της ιστοσελίδας του επιμελητηρίου στο διαδίκτυο, σχετικά με την κατάσταση ρευστότητας στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις - μέλη του. Συγκεκριμένα, στην έ­ρευνα -στην οποία συμμετείχαν 523 επιχειρήσεις που στη συντριπτική τους πλειονότητα δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας- το 86% δήλωσε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστό­τητας, το 89% ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα πρό­σβασης στην τραπεζική Χ[ ημστοδότηση, το 82% ότι διαπιστώνει δυσκολίες ή καθυστερήσεις στην ένταξη των επιχειρήσεων τους σε ποιοτικά ή ει­δικά προγράμματα, το 93% ότι έχει πτώσρ κύ­κλου εργασιών στις επιχειρήσεις της λόγω οικο­νομικής κρίσης και το 91% ότι αντιμετωπίζει προ­βλήματα στην αποπληρωμή οφειλών πελατών τους προς την επιχείρηση τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου