Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ!!!

Εξώδικο στον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή και το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για παράβαση και απιστία περί το καθήκον!!!

Γράφει ο Ευάγγελος Κρητικός
πρόεδρος Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων προστασίας πολιτών - καταναλωτών – δανειοληπτών

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιή­σεις και συστάσεις προς το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και την Γενική γραμ­ματεία Καταναλωτή ότι, ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, παρουσιάζει προβλήματα και κρίσιμα κενά και δύσκολα θα εφαρμόσει στην πράξη, δυστυχώς η εθνική ομοσπονδία δεν εισακούστηκε, είτε από άγνοια, είτε από λόγους άλλωνσκοπιμοτήτων. που είναι δύσκολο να προσδιοριστούν.

Το αποτέλεσμα είναι όμως, ήδη από τις 3 πρώτες μέρες εφαρμογής του νόμου, να σημειώνεται μία πραγματική σφαγή των
δανειοληπτών. Αναφέρουμε χαρακτηρι­στικά:
Προτεινόμενες ρυθμίσεις από πλευράς των τραπεζών στα πλαίσια του εξωδικα- στικού συμβιβασμού:
   οφειλόμενο ποσό 37.000 ευρώ, προτει­νόμενος χρόνος αποπληρωμής 20 έτη, προτεινόμενο επιτόκιο 14%, συνολικό ποσό αποπληρωμής περίπου 126.000 ευρώ!!!
    οφειλόμενο ποσό 40.000 ευρώ, προτει­νόμενος χρόνος αποπληρωμής 20 έτη, προτεινόμενο επιτόκιο 14%, συνολικό ποσό αποπληρωμής περίπου 137.000 ευρώ!!!
   οφειλόμενο ποσό 11.000 ευρώ, προτει­νόμενος χρόνος αποπληρωμής 15 έτη, προτεινόμενο επιτόκιο 14%, συνολικό ποσό αποπληρωμής περίπου 27.000 ευρώ!!!
• οφειλόμενο ποσό 5.000 ευρώ, προτεινό­μενος χρόνος αποπληρωμής 10 έτη, προ­τεινόμενο επιτόκιο 14%, συνολικό ποσό αποπληρωμής περίπου 9.000 ευρώ!!! 

Αποτελεί κρίσιμο ερώτημα, γιατί η γενική γραμματεία καταναλωτή άφησε απροστά­τευτους 200.000 δανειολήπτες, είτε ηθε­λημένα είτε αθέλητα, εξαιρώντας από την διαμεσολάβηση το σύνολο των επιμελητη­ρίων της χώρας, επιστημονικών φορέων ενώσεων δανειοληπτών κτλ δηλαδή φορείς που είχαν την επιστημονική, τεχνοκρατική επάρκεια, την εμπειρία και το κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό για να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των δανειοληπτών και σε αντίθεση εμφάνισε σαν από παρθενογένε­ση, φορείς φαντάσματα, που για 1η φορά ακούγονται στο πανελλήνιο, διαμέσου της ανακοινώσεως της γενικής γραμματείας καταναλωτή, προκειμένου να προστατεύ­σουν τα συμφέροντα των δανειοληπτών
Την ίδια στιγμή και παρά τις διθυραμβικές εξαγγελίες του γενικού γραμματέα κατα­ναλωτή περί δήθεν δωρεάν διαδικασίας, ήδη έχουν γίνει δεκάδες καταγγελίες δανειοληπτών, ότι, μόνο για την συμπλή­ρωση της αιτήσεως και την σύνταξη του φακέλου, οι τράπεζες ανά δανειολήπτη ζητάνε 50ευρώ...
Για όλες τις παραπάνω απερίγραπτες και απαράδεκτες καταστάσεις, που συντελού­νται με ευθύνη της γενικής γραμματείας καταναλωτή, αποστάλθηκε σχετικό εξώδι­κο, που επισυνάπτεται και παράλληλα, κινούνται σύννομες διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου για παράβαση και απι­στία περί το καθήκον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου