Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

ΚΑΥΤΟΣ ...ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΣ. 2006Άρθρο του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
(ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ)

Καυτός χειμώνας εν μέσω ψύχους αναμένει τo μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Εκρηξη κατασχέσεων και πλειστηριασμών από τις τράπεζες σημειώνεται πανελλαδικά. Τα στοιχεία για τις διαταγές πληρω­μών αλλά και για προγράμματα πλεισπιριασμών που εκδίδουν χα πρωτοδικεία και τα ειρηνοδικεία ιης χώρας είναι πραγματικά συντα­ρακτικά. Σε απόλυτα νούμερα έχουμε διπλασιασμό των κατασχέσεων και ίων πλειστηριασμών σε σχέση το 2004 με το 2005 και εκ νέου διπλασια­σμό ίων κατασχέσεων και των πλειστη­ριασμών; μόλις το 1ο εξάμηνο του 2006 σε σχέση μεολόκληρο το 2005.

Από τον Ιούλιο που μας πέρασε έχει σημειωθεί μια λαίλαπα πλεισιηριασμών και κατασχέσεων η οποία εάν συνεχισιεί με τους ίδιους αυξητικούς ρυθ­μούς μέχρι το τέλος του έτους τότε πλέ­ον θα μιλάμε για διπλασιασμό κατασχέ­σεων και πλειστηριασμών σε σχέση με πέρυσι και για ρεκόρ 10έτίας. Η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών σύμφωνα με επίσημα στοι­χεία και έρευνες δυσκολεύεται πλέον να ανταποκριθεί στις υποχρεώ­σεις που απορρέουν τόαο από τη στεγαστική όσο και την καταναλω­τική πίστη, 650.000 ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται πλέον σία όρια της ασφυξίας.

Η παραπάνω κατάσταση αν συνεχιστεί θα απειλήσει με ύφεση την κατανάλωση και κατ' επέκταση τον τζίρο της αγοράς. Οσο τα νοικοκυριά κινούνται ακόμα με δανεικά και καταναλώνουν οι μικρόμεσαίες   επιχειρήσεις. της χώρας κατά κύριο λόγο θα μπορούν να προσφέρουν και να δημιουργούν απασχόληση, εισόδημα και και­νούργιες θέσεις εργασίας. Τα επερχόμενα όμως κανόνια και οι πτω­χεύσεις των νοικοκυριών δημιουργούν μια καινούργια πολυπληθή γενιά εγκλωβισμένων στο τραπεζικό σύστημα οι οποίοι αδυνατώντας να καταναλώσουν και γα παράγουν θα οδηγήσουν σε ένα φαύλο κύ­κλο ανεργίας και στασιμότητας την ελληνική οικονομία.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό 1) με την απουσία πραγματικής ανά­πτυξης στη χώρα η οποία μεταφράζεται σε απουσία επενδύσεων στον τομέα των νέων τεχνολογιών και παραγωγικών μονάδωνπου να προσφέρουν συγκριτικό πλεονέκτημα 2) το συνεχιζόμενο τεράστιο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο όπου αν λάβουμε σα μέτρο σύγκρι- . σης το γεγονός ότι η χώρα μας έχει 11.2 δις ευρώ εξαγωγές όταν την ίδια στιγμή το Βέλγιο που έχει έκταση όσο και η Πελοπόννησος οι ε­ξαγωγές του είναι 220,3 δις ευρώ ή το Λουξεμβούργο αυτό το μικρό κρατίδιο με πληθυσμό περίπου 450.000 κατοίκους όσους και ίο Πε­ριστέρι Αττικής και αυτό το μικρό κράτος να πραγματοποιεί 11,5 δις ευρώ εξαγωγές δηλαδή περισσότερες και από τη χώρα μας τότε οδη­γούμαστε στο συμπέρασμα ότι δεν παράγουμε τίποτα,3) την πτώση της βιομηχανικής παραγωγής 4) την ανησυχητική στέρηση των δημο­σίων εσόδων 5) το υψηλό ποσοστό ανέργων άνω του 12% του ενερ­γού πληθυσμού και 50% στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργα­σίας 6) την ταχεία άνοδος του γενικού επιπέδου των τιμών 7) τα σο­βαρά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 8) μια νέα γενιά προβληματικών επιχειρήσεων που κυο­φορείται με ήδη δημιουργημένες πολλές κατασκευαστικές 9) την κρί­ση/εσόδων του^ελληνικού τουρισμού όπου ενώ τα νούμερα σε αριθ­μούς επισκεπτών ευημερούν δημιουργώντας μια πλασματική εικόνα 'από πλευράς εσόδων παρουσιάζουν φέτος μια υστέρηση της τάξεως του 30%· η οποία προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρό­νια οδηγώντας την οικονομική καταστροφή των πλέον τουριστικών περιοχών της χώρας που έχουν υψηλούς δείκτες δανεισμού. 
Ολα τα παραπάνω συνθέτουν μια ζοφερή εικόνα και πραγματικότητα κοινω­νικού μαρασμού οικονομικής υπανάπτυξης και ελληνικού στασιμο- πληθωρισμού.Την ίδια στιγμή οι μόνες κερδοφόρες επιχειρήσεις της χώρας που ανακοινώνουν υπερκέρδη της τάξεως του 100% ή του 353% είναι οι τράπεζες, υπερκέρδη τα οποία δεν προέρχονται από παραγωγικές δραστηριότητες αλλά από παρασιτικές όπως είναι οι προμήθειες, τα πανωτόκια, η τοκοφορία κλπ.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το μέσο επιτόκιο με το οποίο παίρνουμε ένα ανοιχτό δάνειο, είναι κατά 10 μονάδες ακριβότε­ρο σε σχέση με το αντίστοιχο επιτόκιο πόυ μας δίνει η ίδια τράπεζα όταν της καταθέτουμε τα χρήματά μας. Ενώ οι μέχρι τώρα αυξήσεις ε­πιτοκίων που έχουν ανακοινωθεί από την Ε.Κ.Τ. έχουν περαστεί εξο­λοκλήρου, σε όλες τις κατηγορίες των δανείων, το επιτόκιο ταμιευτη­ρίου αυξήθηκε μετά βίας και εντελώς προκλητικά κατά μέσο όρο μό­λις 0,5%.
Το άνοιγμα της ψαλίδας καταθέσεων - χορηγήσεων στην Ελλάδα 1 είναι κατά μέσο όρο 55% ·έως 75% μεγαλύτερο από το αντίστοι­χο στην Ευρωπαϊκή Ενωση, δηλαδή οι τράπεζες πραγματοποιούν τα υπερκέρδη τους εκμεταλλευόμενες τις καταθέσεις του Ελληνικού λα­ού από όπου αντλούν φθηνό χρήμα το οποίο στη συνέχεια το δανεί­ζουν πολύ ακριβότερα. Ολα τα παραπάνω μας οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι τα χειρότερα δεν πέρασαν, αλλά έρχονται.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου