Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010

ΛΑΙΚΗ ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ - REALNEWS ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010


ΤΟ 42% ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΖΟΓΑΡΕΙ

ΜΟΛΟΝΟΤΙ η έρευνα διενεργήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά τυχερών παιχνιδιών περιορίζεται στα κρατικά ελεγχόμενα τυχερά παιχνίδια, δηλαδή στο χρονικό διαστη- μα 14 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου 2010, οι τάσεις και τα μηνύματα είναι σαφή. Το 42% των Ελλήνων πολιτών δαπανά χρήματα σε τυχερά παιχνίδια, με το μέσο ατομικό κόστος δαπανών να φτάνει τα 94 ευρώ μηνιαίως. Το 13% του δείγματος της έρευ­νας παρουσιάζει ενδείξεις εξάρτησης από τα τυχερά παιχνί­δια. Το 20% των ερωτηθέντων έχει αντιμετωπίσει προβλήμα­τα στο άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον λόγω των τυχε­ρών παιχνιδιών.

ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΕΛΙΑ
ch.mpelia@realnews.gr

ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ που θα οδηγήσει χιλιά­δες καταναλωτές να περάσουν τη λε­πτή «πράσινη» γραμμή της εξάρτησης από τον τζόγο ανοίγει για πρώτη φορά η ίδια η κυβέρνηση, θεσμοθε­τώντας™ «καζίνο της γειτονιάς». Και αυτό, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία που αφορούν την εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια είναι ιδιαίτερα ανη­συχητικά για τη χώρα μας και οι φω­νές διαμαρτυρίας πληθαίνουν.
Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τα σχέδια των υπουργείων Οικονομι­κών και Πολιτισμού και Τουρισμού, το κράτος, σε ρόλο«κρουπιέρη», θα αδειοδοτήσει σε ολόκληρη τη χώρα 50.000 σύγχρονους «ληστές με το ένα χέρι». Έτσι, θα εισπράξει τη λε­γόμενη «γκανιότα» που, όπως υπο­λογίζεται, μόνο από τις νέες άδειες τυχερών παιχνιδιών αναμένεται να φτάσει τα 650 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση θα εισ­ρέουν στα δημόσια ταμεία και 700- 800 εκατ. ευρώ από τη φορολογία. Ταυτόχρονα, ετοιμάζεται και η νομι­μοποίηση του διαδικτυακού στοιχή­ματος, με τη διάθεση 3 ή 4 αδειών, αλλά και με προοπτική αργότερα να γίνουν περισσότερες.
Οπως εξηγεί ο δικηγόρος και εκ­πρόσωπος της Κίνησης Πολιτών για τον ΠεριορισμότωνΤυχερών Παιγνί­ων, Μιχάλης Κωνσταντίνου, υπολογί­ζεται ότι, σύμφωνα με τα σχέδια της κυβέρνησης, «περίπου 50.000 τερ­ματικά θα τοποθετηθούν σε μαγαζιά που θα έχουν την απαιτούμενη άδεια. Δηλαδή, ένα μηχάνημα ανά περίπου 250 κατοίκους. Αυτή είναι η αναλογία. Μιλάμε για ένα είδος συνοικιακού τζόγου, όπου κάθε μικρομάγαζο θα μπορεί να έχει τον δικό του "κουλοχέρη", ενώ μάλ­λον θα δοθούν άδειες και για νόμιμο στοιχηματισμό στο διαδίκτυο. Κάτι που γίνεται παράνομα σήμερα».

Επιβολή του τζόγου

Σύμφωνα, πάντως, με τον Μ. Κων­σταντίνου, η Κίνηση Πολιτών για τον Περιορισμό των Τυχερών Παιγνίων σκοπεύει να αντιταχθεί στην επιβο­λή του τζόγου ωςτρόπου ζωής και οι­κονομικής επιτυχίαςτου Ελληνα πολί­τη με κάθε νόμιμο μέσο που έχει στη διάθεσή της.
Επιπροσθέτως, «το ζήτημα το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι η επέκταση του τζόγου στις γειτονιές δίνει τη δυνατότητα σε κάθε Ελληνα πο­λίτη να εναποθέτει το μικρό ή μεγάλο μεροκάματο του σε μια προσπά­θεια του ελληνι­κού κράτουςνα μα­ζέψει χρήματα. Επίσης δίνει τη δυνατότητα και στον πιο μικρό ηλικιακά Ελληνα πολίτη να έχει επα­φή με τον τζόγο και με αυτό τον εθι­σμό» υποστηρίζει ο ίδιος, εξηγώντας παράλληλα ότι «δεν είναι μια εύκολη κοινωνική πραγματικότητα ο τζόγος. Δεν μηορείτο κράτος, τη στιγμή που εφαρμόζει σήμερα αυτά τα πολύ δύ­σκολα μέτρα λόγω Μνημονίου, να δί­νει μια τέτοια δυνατότητα σε κάθε Ελ­ληνα πολίτη και να την αποθέτει πάεπανακτήσει τα εισοδήματάτου και, άρα, την ευημερία του».
Και αυτό, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρει και ο πρόεδροςτης Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσε­ων Προστασίας Καταναλοπών και Δα­νειοληπτών, Βαγγέλης Κρητικός, το 77% των Ελλήνων διαφωνεί με την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών τυ­χερών παιχνιδιιΰν.

Αυτό τουλάχιστον προέκυψε από την πρόσφατη δημοσκόπηση VPRC , που διενεργήθηκε για λογα­ριασμό της Κίνησης Πολιτών για τον Περιορισμό των Τυχερών Παιγνίων. «Το 86% των πολιτών πιστεύει ότι τα τυχερά παιχνίδια αυτού του είδους αποτελούν μια σοβαρή εξάρτηση, το 74% ότι αυξάνουν την εγκληματι­κότητα και παραβατικότητα, το 92% ότι μειώνουν το οικογενειακό εισόδη­μα και το 58% ότι εξοικειώνουν όλους τους πολίτες με τα τυχερά παιχνίδια», τονίζει ο Β. Κρητικός.
«Δεν είναι τουλάχιστον ηθικό μια κυβέρνηση να εκμεταλλεύεται την απελπισία του κόσμου για να εξοι­κονομήσει πόρους. Και η Είνική Ομοσπονδία Ενώσεων Προστασί­ας Καταναλωτών και Δανειοληπτών είναι κάθετα αντίθετη στο θέμα της νομιμοποίησης του τζόγου στη χώ­ρα μας», καταλήγει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου