Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

ΠΟΥΛΑΝΕ ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ "ΤΕΙΡΑΙΣΙΑ" - REALNEWS ΝΟΕΜΡΙΟΣ 2009

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ
koinonia@realnews.gr

ΟΡΓΙΟ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ στην Τειρεσί­ας Α.Ε., με πρωταγωνιστές υπαλλήλους, πρώηντραπεζικούςυπα/λήλουςκαι εται­ρείες δανεισμού, οι οποίοι χρηματίζο­νται για να «σβήσουν» τους «μαυρισμέ­νους» δανειολήπτες από το μηχανογρα­φικό σύστημα τηςεταιρείας, αποκαλύπτει σήμερα η «Κ».
Η οικονομική κρίση, η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, αλλά και οι αλλα­γές Που είχε προαναγγείλει η κυβέρνη­ση για τους δανειολήπτες -οι οποίες είναι ακόμα σε δημόσια διαβούλευση- έχουν ως αποτέλεσμα να κάνουν «χρυσές» δου­λειές τα κυκλώματα. Η «ταρίφα» για να βγει κανείς από το... σκοτάδι του «Τειρε­σία» στο... φως των καθαρών δανειοληπτών αρχίζει από Ί .000 και φτάνει έωςτα 15.000 ευρώ!
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνω­στού ονόματος του κλάδου της βιομηχανί­ας και των κατασκευών, ο οποίος πλήρωσε 15.000 ευρώ για να πατήσουν κάποιοι δι­εφθαρμένοι υπάλληλοι του «Τειρεσία» το πλήκτρο «delete» στα πληκτρολόγιά τους και να διαγράψουν το όνομα του από τις μαύρες λίστες των κακοπληρωτών. «Πλήρω­σε τον υπάλληλο και, σύμφωνα με τα όσα μας είπε, τη δουλειά του την έκανε...», ανα­φέρει ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Καταναλωτών - Δανειοληπτών, Ευάγγελος Κρητικός. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν είναι ο μό­νος που πέρασε την πόρτα του κ. Κρητικού στο γραφείο του στον Πειραιά. «Λαμβάνου­με εκατοντάδες καταγγελίες από δανειολή­πτες.
Μας έχουν αναφέρει ποσά που έχουν πληρώσει για να βγουν από τις λίστες πέρα από κάθε πραγματικότητα...».

«Καθάρισε το όνομα μας»

Χαρακτηριστική είναι ακόμη μία περίπτω­ση επιχειρηματία. Τέσσερα ακίνητα και μία επιχείρηση παιχνιδιών έγιναν ρευστό στην τσέπη του κυκλώματος που δρα γύ­ρω και μέσα από το τραπεζικό σύστημα πληροφοριών του «Τειρεσία». Οι οφειλές του επιχειρηματία στις τράπεζες όλο και αυξάνονταν. Χρειαζόταν ένα ακόμα δάνειο για να σώσει το πατρικό του σπίτι. Τότε, οι δήθεν εταιρείες δανεικού χρήματος τού υποσχέθηκαν ότι θα τον βγά­λουν από τον «Τειρεσία» και θα του δώ­σουν και το δάνειο που είχε ανάγκη.
«Μου ζήτησαν 3.000 ευρώ για να "καθαρίσουν" το μητρώο μου. Ξέρεις τι είναι να σου χτυπάνε την πόρτα κάθε πρωί και να τρέμεις μήπως είναι κλητήρες για ανά σου πάρουν το σπίτι;», τονίζει ο Δ.Μ.

«Γλυκό... χρήμα»

Σε ένα από τα πιο κεντρικά ζαχαροπλα­στεία της Καλλιθέας συναντούν οι δήθεν «τραπεζίτες» τους πελάτες τους. Εκεί τους παρουσιάζουν την οικονομική... ουτοπία και όταν εισπράξουν το ποσό  που έχει συμ­φωνηθεί για τις «υπηρεσίες» τους, τότε, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ομο­σπονδίας Ενώσεων Προστασίας Καταναλωτών-Δανειοληπτών, το 60% πέφτει θύ­μα και το 40% κάνει τη δουλειά του.
«Χάσαμε την περιουσία μας. Τη ζωή μας...»,λέει ο Α.Μ., ο οποίος στάθηκε  άτυχος, καθώς ήταν ένας από τους πολλούς δανειολήπτες που εκείνη τη μέρα έδωσε ραντεβού σε ζαχαροπλαστείο της Καλλιθέας    έπειτα από μέρες συνειδητοποίησε ότι απλά τον κορόιδεψαν.


Καθαρό μητρώο
                                                       
Η μέθοδος που ακολουθούν τα κυκλώματα είναι γνωστή. Δεκάδες εταιρείες δανεισμού και μεσιτικά γραφεία με έδρα στην Αθήνα και σε διάφορες πόλεις της επαρχίας, που υπόσχονται απροκάλυπτα διαγραφή από τον «Τειρεσία» και δανεικό χρήμα, έρχονται αρχικά σε επαφή με δι­ευθυντές,και υπαλλήλους τραπεζών.
Εκείνοι, με τη σειρά τους, έχοντας τους ανθρώπους τους μέσα στο τραπεζικό σύ­στημα πληροφοριών Τειρεσίας Α.Ε., δί­νουν εντολή για να βγει το όνομα του εν­διαφερόμενου, πάντα βέβαια με το αζη­μίωτο.
Μετά μοιράζονται τα χρήματα που ει­σέπραξαν από τον απελπισμένο (επιχει­ρηματία, μικρομεσαίο, εργαζόμενο), ο οποίος έχει φτάσει στό χείλος της οικονομικής κατα­στροφής.
Τα «στραβά μάτια», βέβαια, ο «Τειρε­σίας» τα κάνει μόνο για 10 ημέρες. Γιατί μετά και πάλι το όνομα του «πελάτη» εμ­φανίζεται με ένα κλικ στο πληκτρολόγιο του «τυφλού» υπαλλήλου.
«Αυτό γίνεται για το διάστημα που έχει ανάγκη κάποιος να μη φαίνεται στον «Τει­ρεσία». Βγάζουν, δηλαδή, προσωρινά το όνομα μέσα από τις λίστες και το επανα­φέρουν έκτων υστέρων αφού έχει γίνει η δουλειά», αναφέρει ο κ. Κρητικός.

«Κενά»

Τα κενά του συστήματος της εταιρείας, άλλωστε, για όσους γνωρίζουν, είναι πολ­λά. Οπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς, «δεν υπάρχουν επαρκείς ελεγκτικοί μη­χανισμοί για να σταματήσουν την κομπί­να. Κάποιοι επιτρέπουν σ' αυτές τις εταιρείες δανεισμού να λειτουργούν και να εισπράττουν τεράστια χρηματικά ποσά από ανθρώπους που βρίσκονται σε οι­κονομικό αδιέξοδο».
Η αδυναμία να ελεγχθεί ο τρόπος λει­τουργίας του «Τειρεσία» είναι εμφανής και μερικέςφορέςη αδυναμία αυτή μπο­ρεί να φέρει σε δυσάρεστη θέση ακόμα και εξέχοντα πρόσωπα της ελληνικής Δι­καιοσύνης.

Είναι ενδεικτικό ότι πρόεδρος Πρω­τοδικών Αθηνών βρέθηκε στη θέση όχι του δικαστή, αλλά του «κατηγορούμε­νου» για «έγκλημα» που δεν είχε διαπράξει. Το όνομα του εντοπίστηκε στα μητρώα του «Τειρεσία», αλλά επρόκειτο για συνωνυμία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου